De omloopleiding

De omloopleiding, Er dient een omloopleiding komen als een riolering standleiding overgaat van een standleiding naar een liggende leiding en weer terug naar een standleiding. Tevens dient de hoogte aansluiting op de betreffende standleiding zich hoger dan 20 meter boven de liggende leiding te bevinden.